Van toepassing zijn de Algemene Leveringsvoorwaarden Installerende Bedrijven 1992 (ALIB 1992). Is de opdrachtgever consument, dan zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden voor Installatiewerk voor Consumenten (AVIC). Beide algemene voorwaarden liggen bij ons ter inzage en worden op verzoek direct kosteloos toegezonden, of u kunt deze downloaden door op onderstaande links te klikken.

Voldoende vakbekwaamheid, deugdelijk werk en op een goede mantier met klanten omgaan. Dat zijn de vaardigheden van de installateur, aangesloten bij UNETO–VNI. Om deze kernkwaliteit vorm te geven, heeft UNETO-VNI er voor gekozen om het UNETO-VNI lidmaatschap minder vrijblijvend te maken. Dit is uitgewerkt in een gedragscode voor de consumentenmarkt. Alleen zo kan de kwaliteit van de UNETO-VNI installateur aan de consument/opdrachtgever duidelijk worden gemaakt. Installatiebedrijf Bolder conformeert zich aan deze gedragscode.

Algemene Leveringsvoorwaarden Installerende Bedrijven 1992 (ALIB 1992)

Algemene Voorwaarden voor Installatiewerk voor Consumenten (AVIC 2006)

Gedragscode Consumentenwerk